Đẩy ngực - Đẩy vai

Cây hít đất THOL PUSH01 (1 cặp)

100,000 
-28%
400,000  290,000 
-17%

Hỗ trợ tập lưng (Kéo)

Dây Kéo Lưng Lifting Straps THOL L001

120,000  100,000 

Hỗ trợ tập lưng (Kéo)

Dây Kéo Lưng Lifting Straps THOL L003

200,000 
-30%

Đẩy ngực - Đẩy vai

Dây quấn cổ tay THOL W002

200,000  140,000