Bao tay tập GYM

Bao tay boxing da THOL G006

1,000,000 
-17%

Hỗ trợ tập lưng (Kéo)

Dây Kéo Lưng Lifting Straps THOL L001

120,000  100,000 

Hỗ trợ tập lưng (Kéo)

Dây Kéo Lưng Lifting Straps THOL L003

200,000 
-30%

Đẩy ngực - Đẩy vai

Dây quấn cổ tay THOL W002

200,000  140,000 

Đẩy ngực - Đẩy vai

Quấn chỏ dán THOL RPC4005

350,000 

Đẩy ngực - Đẩy vai

Quấn chỏ loại dày THOL RPC4008

300,000