ISO Whey LABRADA – 100% Whey Protein Isolate

2,250,000  2,000,000 

100% Whey Protein Isolate, không chứa Gluten, không chứa Lactose, không chứa đường, ít Carbs, có chứa Glutamine hỗ trợ tốt cho việc phục hồi

Cho phép đặt hàng trước