RSP TrueGain – Tăng cân hạn chế mỡ

1,150,000  1,130,000 

TrueGain – với hơn 50g protein và hơn 1200g calories mỗi serving, đảm bảo tăng cân tăng cơ nhanh hiệu quả